KREKI TRANS

Naša prevádzka
Sídlo: Považská 15/5
949 11 Nitra, Slovak republic
DE

DOPRAVA A ŠPEDÍCIA

Portfólio prepráv zahŕňa dopravnú službu importného, exportného a treťozemského charakteru. Tieto zabezpečujeme vlastnými prostriedkami, špedičnými službami alebo zmluvnými partnermi. V rámci cestnej dopravy v Európe a tuzemsku zabezpečujeme konvenčné a expresné prepravy vrátane dokládok. Globálne dopravné riešenia zaisťujeme z akejkoľvek svetovej destinácie podľa požiadaviek zákazníka. Navrhujeme optimálne a efektívne kombinácie druhov prepravy.

Vždy realizujeme také dopravné riešenia, ktoré najlepšie spĺňajú požiadavky zákazníkov.

LOGISTIKA A SKLADOVANIE

Trvalo rozvíjame svoje know-how a skvalitňujeme servis aj v oblasti distribučnej logistiky. Využívame moderný software pre efektívne plánovanie rozvozových trás so zohľadnením okamžitej situácie.

V rámci politiky vzťahov s dodávateľmi presadzujeme spravodlivé obchodné praktiky, otvorenosť, morálku a rovnosť príležitostí ako voči doterajším, tak aj novým dodávateľom a podporujeme tímovú spoluprácu.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť sa zaoberá stavebnou činnosť ako je realizácia projektov v zmysle suchých stavieb, montáže priečok zo sádrokartónu, maľovanie, lakovanie, interiérové práce, pokládky podláh a iné podľa požiadaviek zákazníka.